Workshops

Home / Perspectiven / Workshops

Och wann s du fir déi wichtegst Froen am Beräich Kommunikatioun mat Spezialisten zesummeschaffs, solls du ni ganz ofhängeg sinn. Mir sinn dofir der Meenung, dass et Sënn mëscht, seng Clienten an Form vun Workshops virun ze bréngen. Wann Aenheischt besteet an déi grondleegend Kompetenzen ginn sinn, meescht d’Zesummenaarbecht gläich doppelt sou vill Spaass, sou dass och d’Kommunikatioun op enger professioneller Eben usetzen kann.

Individuell an zilgericht

Déi ugefeiert Workshopen dengen leedeglech enger Orientéierung, fir dass du an etwa aschätzen kanns, wat dech erwaart. All Workshopen ginn individuell jee no denger Zilsetzung souwéi Gréisst an Wëssensstand vun den Participanten ugepasst. Nieft theoreteschem Grondlaachenwessen steet an Form vun Übungen an Case Studies den Praxisbezuch un éischter Platz.

Staarkt Team. Staark Wierkung.

Dat an den Workshopen geleiert Wëssen vereinfacht net nëmmen d’Zesummenaarbecht mat Agenturen an aneren Spezialisten aus der Kommunikatiounsbranche. Ausserdeem wäert et dir an dengem Team dono méiglech sinn, vill Froen selwer ze beäntweren. Déi Workshopen liwweren wichteg Impulser an een positiven Beitrag zur Gruppendynamik. Op Wonsch hin stellen mir den Teambuilding gären an den Virdergrond.

Du hues Loscht op een Inhouse-Workshop? Éischter net, well du bevierzigst een Virtraach? Mell dech einfach bei eis. An engem perséinlechen Gespréich fannen mir raus, wat du dier virstells an wierklech brauchs.